Jaringan Ukhwah

16 October 2012

Laporan Ketua Audit Negara 2011 : Kajian Ringkas


Semalam, berita tentang Laporan Ketua Audit Negara bakal dikeluarkan tersebar. Mood saya untuk menghadapi peperiksaan pada Selasa agak terganggu. Laporan yang dilewatkan dari tarikh sebenar ini pastinya ada inti yang tersembunyi. Ada gajah di sebalik megi.

Petang ini, bertemankan beberapa helaian kertas dari LKAN 2011 dan salinan lembut (softcopy) dari laman web Audit Negara, saya menulis hasil selidikan ringkas saya.
 
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

Perumahan Kastam yang tidak terurus
Urusan pendaftaran aset yang lemah telah mengakibatkan 21 unit peralatan bernilai RM109,700 tidak dapat dikesan semasa pemeriksaan audit.
Ulasan saya : Masalah sebenar bukan pada pendaftaran, ia mungkin sama dengan masalah enjin jet suatu ketika dahulu. Hilang secara tiba-tiba. Rugi RM 109 700
 
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) telah diluluskan peruntukan untuk melaksanakan 175 projek dengan nilai asal kontrak berjumlah RM1.727 bilion. Daripada 175 projek ini, sebanyak 146 projek bernilai RM1.104 bilion dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) manakala sebanyak 29 projek lagi bernilai RM622.84 juta dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak (JPSS). Perbelanjaan sebenar projek ini setakat 31 Disember 2011 adalah berjumlah RM1.024 bilion. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya projek membina dan menaik taraf jalan luar bandar di Negeri Sarawak adalah kurang memuaskan
Kelemahan yang ditemui seperti berikut:
 1. Daripada 101 projek bernilai RM437.57 juta yang telah disiapkan, sebanyak 38 projek (37.6%) bernilai RM178.94 juta telah mengalami kelewatan antara 15 hingga 242 hari daripada jadual asal.
 2. Sebanyak 13 projek (17.6%) bernilai RM229.27 juta daripada 74 projek yang sedang dilaksanakan merupakan projek sakit kerana lewat jadual melebihi 20%.
 3. Pembinaan jalan tidak mengikut spesifikasi kontrak.
 4. Maklum balas pelanggan terhadap kualiti pembinaan jalan, keselamatan dan keselesaan jalan. 
Ulasan saya : Bajet sebanyak RM 1.727 bilion.  RM 1.024 dibelanjakan. RM 700 000 lesap dibaham penyangak. Hasilnya pula tidak memuaskan. Rugi RM 700 000
 
KEMENTERIAN KERJA RAYA
Jambatan Sultan Yahya Petra, Kelantan 

Agensi pelaksana bagi projek ini ialah Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR). Konsortium I.S Resourcers Sdn. Bhd. - RIS Capital Sdn. Bhd. telah dilantik secara rundingan terus untuk melaksanakan projek ini dalam tempoh 30 bulan iaitu dari 18 Jun 2007 hingga 17 Disember 2009 dengan kos asal RM143 juta. Bagaimanapun, projek ini telah diserah hak kepada Aneka Prestij Sdn. Bhd. pada bulan Mac 2010 untuk menyiapkan baki pembinaan yang gagal disiapkan setelah mendapat persetujuan daripada JKR. Sehingga 31 Disember 2011, kemajuan kerja di tapak adalah 76.5%. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya pembinaan projek ini adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan dalam perancangan dan pelaksanaan yang boleh menjejaskan objektif pembinaannya. 
Kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 
 1. Kegagalan menyiapkan kerja dalam tempoh yang telah ditetapkan di mana 4 Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa selama 891 hari iaitu sehingga 30 Ogos 2012 telah diluluskan.
 2. Nilai kontrak semasa dijangka akan meningkat kepada RM177.76 juta iaitu peningkatan sejumlah RM34.76 juta (24.3%) berbanding kontrak asal yang bernilai RM143 juta. Peningkatan nilai kontrak ini juga mengambil kira Arahan Perubahan Kerja berjumlah RM20.61 juta yang masih belum diluluskan.
 3. Masalah reka bentuk sistem cerucuk yang mengambil masa sehingga 2 tahun untuk diselesaikan telah menjadi antara punca kelewatan penyiapan projek dan kenaikan kos.
 4. Kelewatan membina jambatan sementara menyebabkan kerja-kerja dalam sungai tidak dapat dijalankan mengikut jadual.
 5. Pelantikan kontraktor yang tidak berpengalaman. 
Ulasan saya : Rundingan terus menjadi faktor utama kroni yang tidak berpengalaman dilantik. Kroni pastinya penyangak duit yang gila mencari untung meski terpaksa menggadai kualiti. Itulah punca kos meningkat, projek lewat dan sebagainya. Projek yang sepatutnya sipa pada Dis 2009, namun hari ini Okt 2012, saya sebagai rakyat Kelantan masih belum dapat menggunakan jambatan tersebut. Rugi RM 34.76 juta.
 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 

Makanan yang disediakan di kantin sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia tidak menepati piawaian dan tidak mengikut kontrak.

Teringat perjuangan saya dan rakan-rakan di Darul Quran pada 2008 menuntut kualiti makanan yang baik di kantin Darul Quran. Proses itu sangat payah sehingga salah seorang AMT PERKEMAT DQ diancam akan berdepan dengan saman.
Makanan yang tidak mengikut piawaian dan menyalahi kontrak
   
Keadaan sekolah dan bilik darjah
 
Pemasangan tidak mengikut piawaian
Perolehan Peralatan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional 
Kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah RM76.83 juta di bawah RMKe-9 bagi tujuan perolehan peralatan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV). Perolehan 1,293 item peralatan berjumlah RM63.02 juta telah diuruskan secara tender terbuka yang melibatkan 14 syarikat. Baki peruntukan berjumlah RM13.81 juta pula disalurkan kepada 85 Sekolah Menengah Teknik (SMT)/Sekolah Menengah Vokasional (SMV) untuk tujuan perolehan secara sebut harga atau/dan pembelian terus. Pengauditan yang dijalankan mendapati pada umumnya perolehan peralatan MPAV adalah memuaskan. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 1. Satu syarikat masih gagal membekalkan 2 jenis peralatan bernilai RM1.50 juta.
 2. 139 unit peralatan bernilai RM2.21 juta tidak mengikut spesifikasi.
 3. 30 unit peralatan bernilai RM37,077 telah dibayar sebelum diuji.
 4. Tuntutan yang meragukan untuk bekalan peralatan MPAV bernilai RM1 juta.
 5. 2,447 unit peralatan bernilai RM7.39 juta masih belum/tidak digunakan pada tarikh lawatan Audit.
Ulasan saya : Audit menganggap prestasi KPM memuaskan, sedangkan terdapat  kerugian Rm 3.21 juta hasil tuntutan yang diragukan sebanyak RM 1 juta dan 139 peralatan yang bernilai RM 2.21 juta tidak mengikut spesifikasi? Rugi RM 3.21 Juta
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Pengurusan Peralatan Hospital
 1. Perolehan 41 unit peralatan import bernilai RM2.10 juta tidak mendapat kelulusan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri sungguhpun nilai perolehan setiap unit melebihi RM50,000.
 2. Lima kontrak bernilai RM27.25 juta lewat ditandatangani antara 9 hingga 74 hari. 
 3. Peralatan bernilai RM1.03 juta lewat dibekalkan antara 34 hingga 92 hari dan denda tidak dikenakan kepada kontraktor kerana klausa pengenaan denda tidak dinyatakan dalam dokumen sebut harga/pesanan kerajaan. 
 4. Pusat tanggungjawab tidak menggunakan ePerolehan menyebabkan berlaku lebihan bayaran RM1.01 juta kepada kontraktor. 
 5. Sebanyak 119 unit peralatan bernilai RM4.04 juta yang telah diterima sejak bulan Julai 2010 masih belum digunakan di Hospital Kuantan.
 6. Tempoh pembaikan peralatan mengambil masa yang lama iaitu antara 16 hingga 229 hari.
 7. Kos pembaikan bagi 57 aset melebihi nilai perolehan antara 1.0 hingga 14.5 kali.
 8. Aset yang tiada di lokasi, tidak lagi digunakan dan rosak tidak dikeluarkan daripada senarai kerja penyenggaraan. 
Ulasan saya : RM 1.01 juta lebihan bayaran kepada kontraktor kroni la tu. Baikpulih aset pula lebih mahal dari harga pasaran sehingga 14.5 kali ganda. Kerugian minima RM 5 Juta.
 
Projek Pembinaan Hospital Kluang, Johor 
KKM telah menandatangani perjanjian projek pembinaan Hospital Kluang, Johor berkapasiti 256 unit katil dengan Kluang Health Care Sdn. Bhd. (Kluang HC) bagi menggantikan hospital sedia ada. Projek ini dilaksanakan secara reka dan bina. Ketua Setiausaha Kementerian telah bertindak sebagai Pengarah Projek manakala Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan dilantik sebagai Wakil Pengarah Projek. Projek ini telah siap dibina pada 12 Oktober 2011 dan mula beroperasi pada 30 Disember 2011. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya pelaksanaan projek pembinaan Hospital Kluang adalah kurang memuaskan
Kelemahan yang ditemui seperti berikut: 
 1. Pelantikan perunding yang tidak teratur sehingga mengambil masa 66 bulan.
 2. Yuran profesional perunding terlebih dinyatakan sejumlah RM0.74 juta dan RM0.62 juta telah dibayar.
 3. Bayaran perunding sejumlah RM0.75 juta dibayar sebelum kontrak ditandatangani.
 4. Asas kelulusan bagi Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT) 2 dan EOT 3 adalah diragui.
 5. Kerja pembinaan yang berkualiti rendah.
 6. Perolehan 385 peralatan import bernilai RM11.64 juta telah dibuat tanpa kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri walaupun nilai perolehan yang diimport melebihi RM50,000.
Ulasan saya : Setiusaha pastinya orang yang paling berkredibiliti. Tapi, projek ini diselia oleh KSU KKM, namun masih punyai kesalahan yang sepatutnya tidak berlaku seperti ayaran sebelum tandatangan dan pembelian tanpa kelulusan. Kerugian minima RM 2.11 juta.
 
Perkhidmatan Penyenggaraan Hospital Information System (HIS) 
Hospital Information System (HIS) telah dibangunkan pada bulan Mac 2002 (Fasa 1) secara reka dan bina (turnkey) meliputi 13 hospital dengan kos berjumlah RM588.11 juta. Pelaksanaan Fasa 2 pula hanya melibatkan penyenggaraan sistem bagi 12 hospital dengan kontrak bernilai RM334.02 juta. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya perkhidmatan penyenggaraan HIS adalah kurang memuaskan. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan perkhidmatan penyenggaraan seperti berikut: 
 1. Perbezaan nilai kontrak antara kontrak yang dibuat secara rundingan terus dengan tender terbuka berjumlah RM15 juta
 2. Lebihan bayaran berjumlah RM0.54 juta kepada kontraktor bagi pekerja/ahli pasukan projek penyenggaraan HIS yang tidak diisi/tidak hadir.
 3. Perbezaan bayaran yang dituntut kepada Kementerian dengan bayaran sebenar yang dilakukan oleh kontraktor adalah dianggarkan sehingga RM23.95 juta.
 4. Perkakasan yang tidak perlu disenggarakan tetapi dimasukkan dalam senarai penyenggaraan menyebabkan kos penyenggaraan bertambah sebanyak RM1 juta.
 5. Kos penyenggaraan melebihi harga perolehan perkakasan sehingga 72.5 kali.
Ulasan saya : Beza RM 15 juta antara kroni dan bukan kroni. Ditambah pula dengan lebihan bayaran RM 540 000, kemudian tipu selenggara RM 1 juta dengan anggaran tipu selenggaraan sebanyak 72.5kali ganda. Rugi minima RM 30 juta.
 
KEMENTERIAN PERTAHANAN 
Kerosakan pejabat dan ruang rehat akibat kebocoran saluran najis
Rumah Kapten diduduki pekerja asing?
   
peralatan yang tidak berkualiti dan tidak ikut piawaian.
 
Kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera Bagi Angkatan Tentera Malaysia 
Kementerian Pertahanan (Kementerian) telah menyediakan kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera (RKAT) meliputi 4 perkhidmatan iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Tentera Darat Malaysia (TD) dan Angkatan Bersama (Markas ATM). Dalam tempoh RMKe-9, Kementerian telah melaksanakan 38 projek RKAT dengan kos asal RM1.740 bilion. Sehingga bulan Disember 2011, sebanyak 46,880 unit RKAT pelbagai kelas telah dibina untuk keempat-empat perkhidmatan tersebut. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya prestasi pembinaan bagi 12 projek RKAT yang dibina dalam RMKe-9 dan pengurusan RKAT yang diaudit adalah kurang memuaskan
Kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut: 
 1. Kontraktor gagal menyiapkan projek dalam tempoh kontrak asal dan diberi lanjutan masa antara 94 hingga 1,240 hari.
 2. Projek RKAT yang telah siap mempunyai bilangan kecacatan pembinaan dan kerosakan yang tinggi.
 3. Kontraktor gagal membaikinya dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 4. Peningkatan kos projek RM174.43 juta (15.5%) kepada RM1.3 bilion berbanding kos kontrak asal berjumlah RM1.12 bilion.
 5. Kualiti perabot yang rendah dan tahap kepuasan penghuni terhadap kemudahan RKAT adalah kurang memuaskan.
Ulasan saya : Kontraktor kroni yang tidak layak akan buat projek yang tidak bagus, kemudian tidak bertanggungjawab membaiki keroakan yang berlaku. Kroni oh kroni. Kerugian minima RM 174.43 juta.
 
SYARIKAT GLC
Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd. (RAPIDKL)
Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd. (RapidKL) ditubuhkan pada 26 Julai 2004 dengan modal berbayar RM300 juta. Pada 30 Jun 2009, Syarikat Prasarana Negara Berhad (SPNB) telah mengambil alih RapidKL daripada Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) dengan pegangan ekuiti 100%. RapidKL adalah pengendali (operator) sistem tren transit aliran Ampang dan Kelana Jaya serta pengangkutan bas di Kuala Lumpur dan sebahagian Lembah Klang. Pengauditan yang dijalankan mendapati pada umumnya, RapidKL telah mengendalikan perkhidmatan tren dan bas selaras dengan mandat yang diberikan. 
Kelemahan seperti berikut: 
 1. Prestasi kewangan RapidKL kurang memuaskan di mana syarikat telah mengalami kerugian pada tahun 2008 dan 2010 walaupun mencatatkan keuntungan pada tahun 2009. Setakat 31 Disember 2010, kerugian terkumpul RapidKL berjumlah RM293.82 juta.
 2. Perbezaan dalam rekod kutipan tunai bagi perkhidmatan tren dan bas disebabkan kelemahan pengurusan dokumen kewangan serta kawalan dalaman sistem kutipan RapidKL yang kurang memuaskan.
 3. Bilangan bas sedia guna bagi 4 model bas iaitu Dong Feng 120, Iveco, Dong Feng 75 dan King Long Suzhou hanya mencapai kurang 50% daripada keseluruhan bas sebenar.
 4. Peratus bas boleh beroperasi tidak mencapai 100% antaranya disebabkan pemandu yang tidak mencukupi. 
Ulasan saya : Kerugian minima RM 293.82 juta.
 
Malaysia International Franchise Sdn. Bhd. 
PNS Francais Sdn. Bhd. (PNSF) yang ditubuhkan pada 2 Ogos 2001 telah menukar namanya kepada Malaysia International Franchise Sdn. Bhd. (MyFranchise) pada 18 Jun 2007. MyFranchise adalah merupakan syarikat subsidiari milik penuh Perbadanan Nasional Berhad dengan modal dibenarkan berjumlah RM50 juta dan modal berbayar berjumlah RM27 juta. Objektif penubuhan syarikat adalah sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan dengan melabur dalam perniagaan francais di luar negara dan dalam negara untuk mewujudkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan syarikat. Pengauditan yang dijalankan mendapati prestasi kewangan syarikat bagi tempoh tahun kewangan 2008 hingga 2010 mencatatkan kerugian berturut-turut bagi 3 tahun tersebut. Pada keseluruhannya, adalah kurang memuaskan.
Kelemahan seperti berikut :
 1. Semua pelaburan dalam syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu mengalami kerugian kecuali pelaburan dalam Piagam Maju Sdn. Bhd. (PMSB) dan sebahagian daripada pelaburan tersebut telah dijual atau dilupuskan.
 2. Pengurusan aktiviti tiada perancangan yang teliti bagi melaksanakan prototaip JomMakan, proponen JomMakan di Jepun tidak mengemukakan laporan kewangan, objektif pelaburan tidak tercapai, pelaburan tidak dibuat dengan teratur dan ketidakpatuhan terma dan syarat perjanjian.
 3. Pengurusan kewangan dan tadbir urus korporat tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan seperti perjanjian sewa tidak diperbaharui, kelemahan pengurusan fail, pelupusan aset lewat diambil dan lot kedai yang dibeli tidak digunakan. 
Ulasan saya : Syarikat yang mengalami kerugian seperti ini tidak patut diteruskan andai tidak mendapat trasnformasi sewajarnya. Kerugian RM 16 juta.
 
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. 
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK) merupakan syarikat pembetungan nasional yang telah diamanahkan dengan tugas untuk membangun dan menyenggarakan sistem pembetungan yang moden dan efisien. Pada bulan Jun 2000, Kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) telah mengambil alih semua ekuiti dalam IWK bernilai RM100 juta daripada pemilik persendirian terdahulu dengan harga RM192.54 juta. Pada masa kini, 99.9% saham IWK dimiliki oleh MKD dan RM1 saham dimiliki oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP). Setakat 31 Disember 2011, IWK hanya mempunyai satu syarikat subsidiari iaitu Indah Water Operations Sdn. Bhd. yang berstatus dorman. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya, IWK telah berjaya membangunkan sistem pembetungan negara ke satu tahap yang lebih baik selepas 17 tahun mengendalikannya. 
Kelemahan seperti berikut: 
 1. Syarikat tidak mampu menjana keuntungan.
 2. Terlalu bergantung kepada subsidi Kerajaan untuk menampung perbelanjaan operasinya yang semakin meningkat. 
 3. IWK mengalami kerugian secara berterusan dan sehingga akhir tahun 2010, kerugian terkumpul IWK berjumlah RM888.81 juta.
 4. Terdapat kelemahan yang melibatkan operasi dan penyenggaraan sistem pembetungan seperti kes kecurian di loji olahan kumbahan yang melibatkan anggaran kerugian berjumlah RM25.40 juta.
 5. Air kumbahan tidak dirawat mengikut standard yang ditetapkan, kerosakan struktur loji serta pelanggaran standard efluen yang melibatkan fi lesen berjumlah RM1.554 bilion.
 6. Projek tidak dirancang dengan teliti dan Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan bagi projek yang mana komponen utamanya gagal dalam pengujian dan pentauliahan.
Ulasan saya : Indah Water berusia 17 tahun dan Audit memuji pengurusannya. Namun, pada saya, pengalaman 17 tahun tidak bermakna apabila Indah Water memulangkan kepada negara berjumlah hampir RM 2.5 bilion kerugian.
 
Dari 47 syarikat GLC, sebanyak 23 syarikat telah memperolehi keuntungan sebelum cukai. Bagaimanapun, daripada 23 syarikat yang memperolehi keuntungan tersebut, hanya 10 syarikat yang membayar dividen kepada Kerajaan.
Manakala prestasi secara keseluruhan, keuntungan syarikat GLC menurun sebanyak 13.4% iaitu berjumlah RM39.788 Bilion.
Kesimpulan secara mudah, prestasi GLC pada tahun ini lebih buruk berbanding dengan prestasi yang telah dicatatkan dalam laporan audit 2010.
Kerugian kasar yang saya catat melalui selidikan ringkas saya terhadap laporan ketua audit negara 2011 ialah RM 42. 138 bilion.
Perlu diketahui bahawa laporan audit bukanlah perincian SEMUA jabatan, unit dan sebagainya. Setakat pengetahuan saya dalam hal ini, ia hanya mengambil sampel jabatan, unit dan sebagainya untuk diaudit. Kebarangkalian untuk lebih teruk atau lebih baik masih sangat besar.
Kajian ini pula adalah kajian ringkas yang tidak merangkumi perincian lain yang bakal mendedahkan lebih banyak kecacatan, pengkhianatan dan tidak amanah terhadap pengurusan kewangan.

Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera. Terima Kasih Dato' Seri!!
HASANHUSAINI,
Darul Muttaqin, Mu'tah, Jordan.